Vi stöttar ert möte

Vårt mål är att det alltid ska vara lätt att arrangera just ert möte i Jönköping. Vi på Jönköping Convention Bureau jobbar med nationella och internationella, icke kommersiella möten och stöttar er som arrangör helt kostnadsfritt genom hela processen.

Vi arbetar för att finna, stimulera och stödja personer eller organisationer som kan och vill åta sig värdskapet för ett kommande möte eller event. Med vår expertis om Jönköping och tillgivenhet för staden, hjälper vi er att skräddarsy ett upplägg anpassat för ert kommande möte.

Vi finns där och kan stötta er i såväl planeringsfas som uppstartsfas med en rad olika verktyg och åtgärder.

Planeringsfas - identifiering av möten

 • Se oss som en resurs under det initiala uppstartsarbetet av ert möte.
 • Tillsammans med er identifierar vi kärnområden och hittar rätt möten för just er verksamhet.
 • Vi skapar samverkan och nätverkande med andra aktörer i staden för att nå större effekt av ert möte.

Uppstartsfas – ansökan om möte och under arbetets gång

 • Vi är ett bollplank för er under hela processen.
 • Behöver ni information, inspiration eller marknadsmaterial om Jönköping som mötesplats tillhandahåller vi er det.
 • Vi säkerställer ledig kapacitet för logi och lokaler.
 • Bid – Vi tar fram och sammanställer mötesansökan och offert.
 • Site inspection – Vi erbjuder studiebesök och visningsresor.
 • Vi kan ta fram presentationsmaterial för organisationskommitté/bolagsledning.
 • Vi kan ge förslag på kringarrangemang.
 • Vi erbjuder lokalt värdskap och lokala kontakter.
 • Önskar ni ansöka om ekonomiskt bidrag? Vi hjälper er med underlag till ansökan.

Har du ytterligare funderingar?

Är det något av ovanstående ni skulle behöva från oss, eller funderar ni på något helt annat? Varmt välkommen att höra av er!
Malin och Caroline

Malin & Caroline

Möten

Sidan uppdaterad 2024-05-16