Hållbarhetsstöd

Hållbara tillsammans är en utbildningsserie för er som vill växla upp hållbarhetsarbetet i er verksamhet. Genom videoföreläsningar, goda exempel och checklistor kommer ni få mer kunskap och handfasta tips för hur ni tar er verksamhet till nästa nivå. Förutom ovan nämnda material finns en möjlighet att få kostnadsfri coaching anpassad till er verksamhets förutsättningar, där ni träffar Hållbarhetsteamets Länk till annan webbplats. experter.

Vi vill att platsen Jönköping ska bevaras för framtiden och kommande generationer. För att uppfylla den visionen så behöver vi alla arbeta tillsammans för att skapa en hållbar destination. Ni som aktörer inom besöksnäringen eller som arrangör av evenemang får stöd av vår utbildniningsserie.

Hållbara tillsammans består av flera delar och berör olika ämnen inom hållbarhet. En kort informativ video introducerar er till ämnet, därefter har ni möjlighet att ta pulsen på er egen verksamhet via formuläret för nulägesanalys. Sedan kan ni fördjupa er ytterligare med exempel från andra.Hållbar affärsutveckling

Ta del av våra nio kapitel för att utveckla ert företag inom hållbarhet. Även om ni har kommit långt på er resa inom hållbarhet rekommenderar vi att alla börjar med första delen. På så sätt kan vi säkerställa att alla utgår från samma referensramar och grund.

Viktigt: Spara er unika länk för nulägesanalysen

Ni kan spara formuläret för nulägesanalysen för att återgå till den vid ett senare tillfälle. När du sparar och därmed pausar nulägesanalysen får ni en unik länk skickad till er. Länken är nödvändig för att kunna fortsätta svara på just er enkät vid ett senare tillfälle. I den länken finns era tidigare svar sparade så du enkelt kan jobba vidare med ett nytt kapitel. Spara länken på en säker plats och använd den för att återgå till din enkät.

Nulägesanalysen innehåller alla kapitel nedan, men ni svarar på ett kapitel i taget.

Det här är första kapitlet i serien Hållbara tillsammans. I filmen får du möta hållbarhetskonsultern på Hållbarhetsteamet Sverige AB, som kommer guida dig igenom den här serien.

Avsnittets innehåll:

 • Vad är hållbarhet?
 • Vad innebär de tre dimensionerna av hållbarhet?
 • Varför är det viktigt att arbeta med alla tre dimensionerna?

Fundera!

Vad är din drivkraft till att vara med och bidra till en hållbar utveckling?

Gör en nulägesanalys!

Ta pulsen på din verksamhet genom att göra nulägesanalys via knappen nedan.

Tänk på att spara länken när du svarat på frågorna till kapitlet för att sedan kunna återkomma till samma formulär där dina svar är sparade.

Har du redan påbörjat nulägesanalysen för ett tidigare avsnitt? Använd din unika länk för att återgå till just dina svar istället för att klicka på knappen nedan.

Tips och inspiration

Hur ser er verksamhet ut idag och vad kan ni utveckla ytterliggare inom ert hållbarhetsarbete och vilka delar ni kan påverka nu.

Avsnittets innehåll:

 • Identifierar relevanta områden att börja arbeta med.
 • Sätta mätbara mål för ditt hållbarhetsarbete.
 • Skapa en handlingsplan.
 • Mätverktyg som finns att tillgå.
 • Kommunicera hållbarhetsarbetet genom certifieringar och märkningar.
 • Inspiration från verkligheten.

Gör en nulägesanalys!

Ta pulsen på din verksamhet genom att göra nulägesanalys via knappen nedan.

Tänk på att spara länken när du svarat på frågorna till kapitlet för att sedan kunna återkomma till samma formulär där dina svar är sparade.

Har du redan påbörjat nulägesanalysen för ett tidigare avsnitt? Använd din unika länk för att återgå till just dina svar istället för att klicka på knappen nedan.

Tips och inspiration

Hur kan vi integrera arbetet med miljön och biologisk mångfald i våra verksamheter? Samtidigt som det bidrar till en ökad affärsnytta?

I detta avsnitt tar vi oss an ämnet miljö och klimat, vilket är en av grundstenarna i hållbarhetsarbetet.

Avsnittets innehåll:

 • Vad innebär ekologisk hållbarhet?
 • Varför behöver vi värna om den biologiska mångfalden?
 • Inspiration från Huskvarna Folkets Park
 • Vad är en klimatberäkning?

Gör en nulägesanalys!

Ta pulsen på din verksamhet genom att göra nulägesanalys via knappen nedan.

Tänk på att spara länken när du svarat på frågorna till kapitlet för att sedan kunna återkomma till samma formulär där dina svar är sparade.

Har du redan påbörjat nulägesanalysen för ett tidigare avsnitt? Använd din unika länk för att återgå till just dina svar istället för att klicka på knappen nedan.

Tips och inspiration

Sociala hållbarhet innebär är människan i fokus. Det gäller både anställda, volontärer och besökare.

Avsnittets innehåll:

 • Vad är social hållbarhet?
 • Fem principer för att konkretisera sitt arbete?
 • Hur kan vi säkerhetställa hållbara leverantörskedjor?
 • Hur kan vi vara hållbara och attraktiva arbetsgivare?
 • Hur kan vi arbeta med tillgänglighet för våra besökare och deltagare?

Gör en nulägesanalys!

Ta pulsen på din verksamhet genom att göra nulägesanalys via knappen nedan.

Tänk på att spara länken när du svarat på frågorna till kapitlet för att sedan kunna återkomma till samma formulär där dina svar är sparade.

Har du redan påbörjat nulägesanalysen för ett tidigare avsnitt? Använd din unika länk för att återgå till just dina svar istället för att klicka på knappen nedan.

Tips och inspiration

I detta avsnitt diskuteras vad ekonomisk hållbarhet innebär och hur arbetet med hållbarhet kan vara lönsamt för din verksamhet, både nu och i framtiden, utan att ge avkall på ekologisk och social hållbarhet.

Avsnittets innehåll:

 • Vad innebär ekonomisk hållbarhet?
 • Hur samverkar hållbarhet och lönsamhet?
 • Hur kan hållarhet bidra till en konkurrensfördel?
 • Inspirationsexempel från Bauergården

Gör en nulägesanalys!

Ta pulsen på din verksamhet genom att göra nulägesanalys via knappen nedan.

Tänk på att spara länken när du svarat på frågorna till kapitlet för att sedan kunna återkomma till samma formulär där dina svar är sparade.

Har du redan påbörjat nulägesanalysen för ett tidigare avsnitt? Använd din unika länk för att återgå till just dina svar istället för att klicka på knappen nedan.

Tips och inspiration

I det här avsnittet undersöker vi hur ni som arrangör eller besöksnäringsaktör kan påverka era besökare att göra mer hållbara val, genom så kallade nudging. Hur skulle ni kunna ge dem en knuff i rätt riktning?

Avsnittets innehåll:

 • Vad är nudging?
 • Exempel på olika slags nudges
 • Inspirationsexempel från Bauer Activities

Gör en nulägesanalys!

Ta pulsen på din verksamhet genom att göra nulägesanalys via knappen nedan.

Tänk på att spara länken när du svarat på frågorna till kapitlet för att sedan kunna återkomma till samma formulär där dina svar är sparade.

Har du redan påbörjat nulägesanalysen för ett tidigare avsnitt? Använd din unika länk för att återgå till just dina svar istället för att klicka på knappen nedan.

Tips och inspiration

I detta avsnitt fortsätter vi prata om nudging men riktar in oss specifikt på resor och transporter. Både för era besökare men också för de nödvändiga transporterna som ni har i er verksamhet, kan ni göra dem mer klimatsmarta? Lär er hur ni kan uppmuntra och underlätta för era besökare att välja hållbara transportalternativ.

Avsnittets innehåll:

 • Hur kan ni uppmuntra era besökare till klimatsmarta resor?
 • Inspiration från Huskvarna Folkets Park
 • Hur ska man tänka kring nödvändiga transporter?

Gör en nulägesanalys!

Ta pulsen på din verksamhet genom att göra nulägesanalys via knappen nedan.

Tänk på att spara länken när du svarat på frågorna till kapitlet för att sedan kunna återkomma till samma formulär där dina svar är sparade.

Har du redan påbörjat nulägesanalysen för ett tidigare avsnitt? Använd din unika länk för att återgå till just dina svar istället för att klicka på knappen nedan.

Tips och inspiration

Detta avsnitt handlar om varför val av livsmedel och hantering av matsvinn har en stor påverkan på den hållbara utvecklingen. Hur kan er verksamhet främja hälsa och miljö genom maten som ni serverar?

Avsnittets innehåll:

 • Vilka utmaningar finns inom den globala livsmedelsproduktionen?
 • Vad innebär de nordiska näringsrekommendationerna?
 • Hur minskar man matsvinn?
 • Hur främjas hälsosamma och hållbara matalternativ?
 • Inspiration från Flättinge Gård

Gör en nulägesanalys!

Ta pulsen på din verksamhet genom att göra nulägesanalys via knappen nedan.

Tänk på att spara länken när du svarat på frågorna till kapitlet för att sedan kunna återkomma till samma formulär där dina svar är sparade.

Har du redan påbörjat nulägesanalysen för ett tidigare avsnitt? Använd din unika länk för att återgå till just dina svar istället för att klicka på knappen nedan.

Tips och inspiration

Cirkulär ekonomi är en term som är väl använd, men vad betyder egentligen cirkulär ekonomi? Och hur kan ni göra er verksamhet mer cirkulär?

Avsnittets innehåll:

 • Vad innebär cirkulär ekonomi?
 • Hur implementeras cirkulär ekonomi i en verksamhet?
 • Hur fungerar avfallstrappan och hur använder man den?
 • Hur kan er verksamhet bli mer resurssmart?

Gör en nulägesanalys!

Ta pulsen på din verksamhet genom att göra nulägesanalys via knappen nedan.

Tänk på att spara länken när du svarat på frågorna till kapitlet för att sedan kunna återkomma till samma formulär där dina svar är sparade.

Har du redan påbörjat nulägesanalysen för ett tidigare avsnitt? Använd din unika länk för att återgå till just dina svar istället för att klicka på knappen nedan.

Tips och inspiration

Coachande samtal och frågor

Vi erbjuder ert företag coachande samtal inom hållbarhetsfrågor och finns tillhands för frågor inom ämnet. Tveka inte att höra av er!
Malin och Caroline

Erik & Daniel

Hållbarhetsfrågor

Sidan uppdaterad 2024-06-03