Om Destination Jönköping

Vårt uppdrag är att öka den geografiska platsen Jönköpings kommuns attraktionskraft och skapa tillväxt genom att få fler tillfälliga besökare att upptäcka Jönköping.

Destination Jönköping AB (DJAB) är ett bolag som är helt ägt av Jönköpings kommun. Vi är ett tjugotal anställda som på olika sätt jobbar för att utveckla kommunen som en hållbar turist-, evenemangs-, och mötesplats.

Vårt uppdrag

Destination Jönköping ska göra platsen Jönköpings kommun så attraktiv som möjligt och få hit fler tillfälliga besökare. Vi arbetar både nationellt och internationellt med turism, möten, evenemang och konserter.

Affärsområden

Bolaget består av de tre affärsområdena Turism, Möten & Evenemang och Konsert. Utöver dessa finns en marknadsavdelning, en ekonomiavdelning och vd. De tjänster som vi har behov av men inte ryms i befintlig organisation köps in från Jönköpings kommun, såsom framför allt IT och HR.

När du kommer till Jönköpings kommun är det viktigt att du känner dig välkommen. Affärsområdet Turism har fyra medarbetare: två turistinformatörer, en turismutvecklare och en affärsområdeschef. Sommartid då besökarna blir fler, tillkommer sommarpersonal.

Alla jobbar aktivt med att du ska bli väl omhändertagen när du gästar oss, genom att finnas på mötesplatser och digitala plattformar där du befinner dig. Turism huvudsakliga uppdrag är just värdskap och destinationsutveckling.

Värdskap
handlar om att få människor att känna sig välkomna. Medarbetarna på Turism ska informera och på ett välkomnande sätt, inspirera och underlätta för gästerna/besökarna. Det görs innan, under och efter besöket.

Destinationsutveckling
innebär att vi medverkar till att hela destinationen utvecklas som besöksmål. I nära samarbete med besöksnäringsföretagen erbjuder Destination Jönköping kunskap och kompetens som bidrar till den utvecklingen. Till besöksnäringen räknas även organisationer, föreningar och privatpersoner som bidrar till direkta och indirekta reseanledningar.

Till vår hjälp har vi olika verktyg: Mobila turistinspiratörer (personal som finns där turisterna är), InfoPoints (bemannade turistserviceplatser), telefon, mejl, digitala kanaler (jkpg.com och sociala medier), broschyrer och kartor. Vi erbjuder besöksnäringen lokalkunskap i form av inspirationsresor och studiebesök, trender och statistik, nyhetsbrev, workshops, nätverk och marknadsföring.

Jönköping arrangerar stora evenemang såsom VM i handboll 2023, världens största digitala festival DreamHack, den årliga hästfesten Jönköping Horse Show, internationella roddtävlingar i centrala Munksjön och mästerskap i mountainbike. Här anordnas även större viktiga möten och kongresser.

Fyra personer tillhör affärsområdet Möten & Evenemang: två projektledare inom evenemang, en projektledare inom möten och en affärsområdeschef. Arbetet med evenemang och organisations-, förenings- eller förbundsmöten, innebär råd och stöd i processen att lokalisera evenemang och möten till Jönköping. Allt för att arrangemangen ska bli så lyckade som möjligt.

Destination Jönköping identifierar evenemang i stark samverkan med kommunens föreningar, Riksidrottsförbundet och arrangörer. Vi arbetar nära kommunens Kultur- och fritidsförvaltning för att både centrala och lokala arrangörer och andra samarbetspartners ska få den bästa upplevelsen.

Evenemang
Jönköping, den vackra staden med hjärtat intill tre sjöar, är en av Sveriges ledande evenemangsstäder. Med sitt centrala geografiska läge i södra Sverige är staden en självklar medelpunkt för kultur, sport, möten och friluftsliv. Här finns därför alla möjligheter för dig att arrangera ett evenemang med guldkant.

Med arenor som Elmia, Spira, Husqvarna Garden och tillgången till de naturliga miljöerna som finns i staden, är detta en plats som har kapacitet till att arrangera det mesta. Destination Jönköping ska sätta igång, stödja och samordna nationella och internationella evenemang som stärker Jönköpings kommuns varumärke. Evenemangen kan vara såväl kulturella som idrottsliga. Bolaget ska vara ingången till kommunen för externa arrangörer som vill genomföra nya evenemang.

Möten/kongresser
Möten har som uppdrag att bearbeta och värva möten och kongresser till Jönköpings kommun samt agera rådgivare när de väl är på plats. Vi arbetar med organisations-, förenings- eller förbundsmöten där vi identifierar kongresser kopplat till våra strategiska partners. Via nyckelpersoner i era organisationer blir Jönköping lokal projektägare för aktuellt möte.

Affärsområdet Konsert ansvarar för och utvecklar verksamheten på två av stadens arenor, Jönköpings Teater och Jönköping Konsert & Kongress.

Vi vill öka attraktionskraften för platsen Jönköpings kommun och bidra till ett brett kulturutbud. Tillsammans med ett 30-tal timanställda ingår det fyra medarbetare i affärsområdet Konsert: en projektkoordinator, en biljettadministratör, en hustekniker och en affärsområdeschef.

Destination Jönköping samarbetar med externa arrangörer för att fylla scenerna med olika evenemang. Konsertverksamheten arbetar med tre olika avtalsformer: inköp, samarrangemang och uthyrning, med tyngdpunkten på uthyrning.

För att bidra och stärka kulturens roll i kommunen samverkar vi med nationella och lokala arrangörer, skolan och andra aktörer inom kulturvärlden. Jönköpings Teater och Jönköping Konsert & Kongress ägs av Jönköpings Kommun.

Jönköpings Teater har en scen med 353 platser och Jönköping Konsert & Kongress har två scener med 290 respektive 1004 platser. Biljettförsäljning, marknadsföring och ekonomi görs av personal på Destination Jönköping. Externa leverantörer sköter garderobservice, servering och städ.

Lär känna våra medarbetare

Destination Jönköping består av 22 medarbetare som alla arbetar för att fler ska upptäcka Jönköping. Men vad gör man egentligen på ett destinationsbolag? I vår serie "Vi på Destination Jönköping" presenterar vi våra medarbetare, en efter en.

Vi hjälper dig!

Vill du veta mer om Destination Jönköping, vårt uppdrag och arbete?
Kontakta mig så pratar vi mer!
Malin och Caroline

Lena Stävmo

VD Destination Jönköping

Sidan uppdaterad 2024-04-25