Legacy - Möteseffekter

Effekterna av att stå värd för ett möte har blivit allt viktigare. Det finns flera olika, positiva effekter ett möte kan ge, så som samverkan, kompetensförsörjning och stärkt varumärke. Här presenteras några av de viktigaste värdena som ett möte kan genera tillbaka till er verksamhet.

Vi har intervjuat mötesvärdar som har valt att förlägga sina möten i Jönköping. De berättar om de positiva effekter som deras möten har resulterat i.

Positiva effekter från ett möte

Att arrangera ett möte kan skapa nätverk och möjlighet till samverkan mellan olika aktörer inom staden och regionen. Vid ett flertal möten som ägt rum i staden har den lokala projektgruppen bestått av nyckelpersoner både inom kommun och region och på så sätt har möten fått större genomslag och resulterat i större samverkan.

Som mötesarrangör visar ni er verksamhet för branschkollegor och kan då visa en attraktiv och engagerad arbetsgivare. Något som kan bidra till en positiv kompetensförsörjning framöver.

En stor anledning till att man står värd för möten är att det bidrar till lärande och utvecklande tillbaka till projektgruppen, till den egna verksamheten, till staden och mycket mera.

Ett möte resulterar i större kännedom om er verksamhet. Ett lokalt möte ger även större delaktighet bland personal gällande planering och genomförande. Det kan även stärka samarbetet inom organisationen, vidareutveckla personalen och uppmuntra andra att göra samma sak.

En effekt kan vara ett starkare varumärke för er organisation, ett möte skapar bättre samarbete med det lokala näringslivet, och ger fler företagsetableringar, fler studenter till utbildningar etc.

Ett möte är även ett utmärkt tillfälle att skapa bra kontakter inom ert arbetsområde. Då en av de största fördelarna med att arrangera möten är betydelsen av nätverkande innan, under och efter själva mötet.

Sidan uppdaterad 2024-05-16