Utveckla din verksamhet

Vi vill lyfta Jönköping som destination och stöttar er verksamhet i olika former för att utveckla platsen och ert erbjudande.

För att du som aktör ska kunna utvecklas finns stöd att få från oss på Destination Jönköping. Vi bidrar till att öppna dörrar till de olika stödverksamheter som finns i vår kommun och region. Tillsammans hittar vi vad som behövs för just dig och din verksamhet.

I vårt arbetet utgår vi från den geografiska platsen och dess förutsättningar.

Turismutvecklingsprocessen i 6 steg

Destination Jönköpings Turismutvecklingsprocess i 6 steg.

Personlig rådgivning

Vi erbjuder ett stöd till din verksamhet inom besöksnäringen enligt nedan modell.

Vår process i 6 steg

Vi tittar tillsammans på vilka målgrupper aktören har eller som kan passa om man själv inte identifierat dessa. Vi jämför dessa mot Visit Swedens målgrupper;

  • Vardagssmitande livsnjutaren
  • Nyfikna upptäckaren
  • Aktiva naturälskaren

Vi tittar också på vilket av Visit Swedens identifierade tematiska områden som passar bäst (Natur, Kultur och Mat). Sannolikt går de in i varandra och kanske har olika målgrupper lite olika tematiska inriktningar.

Om ni är ett enskilt besöksnäringsföretag tittar vi också på hur man är en del av sin lokala destination och plats. Jönköping har många subdestinationer såsom exempelvis Visingsö, Gränna, Äppledalen, Husqvarna osv (se mer i skissen).

Efter att vi identifierat var man står analyserar vi vilka möjligheter ens utgångsläge har. Kanske har man en målgrupp man inte tänkt på.

  • Hur ser i så fall marknaden ut?
  • Behövs en affärsutveckling inom exempelvis hållbarhet, internationalisering eller digitalisering för att nå nya målgrupper?
  • Behövs investeringar för att nå målet?

3. Affärsutveckla

När vi analyserat inom vilket eller vilka områden utveckling behövs tittar vi på hur den utvecklingen skulle kunna se ut. Vi på Destination Jönköping har en rad olika stödsystem med eget hållbarhetsprogram, stor kunskap inom digitalisering och ett bra nätverk gällande internationalisering.

4. Främja via nätverk

  • Är behovet av affärsutveckling stort?
  • Behövs stöd för investeringar av ens anläggning?
  • Behövs företagsutveckling inom olika frågor?
  • Behövs fördjupade kunskaper inom hållbarhet, paketering, digitalisering, produktutveckling osv?

Vi har ett omfattande nätverk av olika parter – Främjare som vi kallar det. Tillsammans ser vi över vad som passar just dig.

5. Stödja enligt handlingsplan

Utifrån ovan punkter formeras ett antal åtgärder som tillsammans skapar en handlingsplan. Vi sätter upp vad man som aktör själv kan göra, vilka insatser vi på Destination Jönköping stöttar med och vad som eventuellt behövs av insatser utöver det från olika främjare.

6. Utvärdera

Vi tittar på vår turismutvecklingsprocess, vad som gått enligt plan och vad vi kan behöva justera. Vi tittar också på om det går att fortsätta utvecklingen inom ett redan genomfört område. Om exempelvis en process inom hållbarhet genomförts finns ofta mer man kan göra. Är det läge att starta en ny utvecklingsprocess inom hållbarhet för att nå ännu mer affärsutveckling?

Mer information

Vill du veta mer?

Saknar du någon särskild statistik eller vill veta mer om statistiken?
Kontakta mig!

Malin och Caroline

Erik Johnson

Turismutvecklare

Sidan uppdaterad 2024-07-04