Andra aktörer som stöttar besöksnäringen

Här har vi samlat länkar till olika organisationer och informationskanaler du som företagare eller annan aktör i besöksnäringen kan ha nytta av.

Visit Sweden

Visit Sweden är svenska statens nationella turismorganisation för marknadskommunikation om turistlandet Sverige. Hos Visit Sweden finns mängder av matnyttig information, kunskap och inbjudningar till intressanta seminarier.

Smålands Turism

Smålands Turism AB har i uppdrag från sin ägare att fungera som regionens expertorganisation inom besöksnäringen. De utvecklar och marknadsför turistprodukter, samt utvecklar och främjar turismen genom insatser på regional, nationell och internationell nivå.

Science Park

Science Park erbjuder affärsutvecklingsinsatser för att uppmuntra och utveckla nya idéer och innovationer. Science Park arbetar med entreprenörer, innovatörer, studenter, forskare, nystartade företag, etablerade företag och övriga organisationer i Jönköpings län.

Tillväxtverket

Tillväxtverket är en myndighet som bland annat stärker företag och skapar förutsättningar att möta framtidens utmaningar.

Tillväxtverket är finansiär av utvecklingsprojekt som berör besöksnäringen inom exempelvis digitalisering, hållbarhet och samverkan. Det kan även handla om kompetensförsörjning eller investeringsstöd inom vissa utpekade områden.

Tillväxtverket har även en statistikportal där du kan hitta fakta om resande och gästnätter.

Almi

Almi erbjuder små och medelstora företag finansiering i form av lån och riskkapital. De ger även stöd och vägledning inom affärsutveckling.

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF)

BFUF främjar vetenskaplig forskning, innovationer och utvecklingsprojekt som gagnar företag och anställda inom den svenska besöksnäringen och som bidrar till en positiv utveckling av näringen.

Den framtagna forskningen publiceras på hemsidan som rapporter men även i form av kortare filmer och som lite längre ”masterclasses”.

I BFUFs kunskapsbank hittar du projekt, publikationer och filmer sorterade under tolv olika kunskapsområden.

Visita

Visita är besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation. Vilket bland annat innebär att man är förhandlingspart gentemot fackliga organisationer samt ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor. Exempel på medlemmar är restauranger, hotell, campingplatser, nöjesparker, vandrarhem, spaanläggningar, turistbyråer och skidanläggningar.

Visita erbjuder även branschfakta och utbildningar för sina medlemmar.

Placebrander

Placebrander sprider information och kunskap om platsutveckling och platsmarknadsföring.

Turismnytt

Turismnytt är ett nyhetsbrev för turismbranschen.

Besöksliv

Besöksliv är Sveriges ledande nyhetssajt för besöksnäringen.

Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid.

Sidan uppdaterad 2024-05-14