Statistik för besöksnäringen

Här hittar du färsk gästnattsstatistik för besöksnäringen i Jönköpings kommun. Statistiken från SCB/Tillväxtverket har en fördröjning på omkring fem veckor.

April - Förväntad nedgång i april

Väntade svaga siffror i april jämfört med förra året på grund av att påsken och därmed även
bilmässan var redan i mars. Hotellens snittbeläggningen/dag sjönk dock marginellt (-2,2%) från
1 170 rum, 2023 till 1 144 rum, 2024.

Statistik besöksnäringen Jönköpings kommun

Hotellstatistik Jönköpings kommun

Ladda ner rapporter (pdf)

2024

2023

Vill du veta mer?

Saknar du någon särskild statistik eller vill veta mer om statistiken?
Kontakta mig!

Malin och Caroline

Johan Lind

Chef Turism

Sidan uppdaterad 2024-07-04