Statistik för besöksnäringen

Här hittar du färsk gästnattsstatistik för besöksnäringen i Jönköpings kommun. Statistiken från SCB/Tillväxtverket har en fördröjning på omkring fem veckor.

Helåret 2023 - All time high för Jönköping

På grund av eftersläpningar i inrapporteringen kommer den slutliga gästnattsstatistiken från Tillväxtverket först i april men det preliminära resultatet för helåret 2023 pekar mot att vi återigen gjort ett rekordår i antal gästnätter. Närmare 848 000 (+9 000) gästnätter vilket till och med överträffar resultatet från 2022 som hitintills är det bästa året någonsin. Hotellen ser ut att ha ökat med drygt 5% medan camping minskat något.

Sett till hela året var närmare 80% av alla gästnätter hotellnätter.

Sommarens siffror visar preliminärt på en liten tillbakagång totalt jämfört med 2022 men för hotellen blev sommaren åter en rekordsommar och i juli nådde hotellen i kommunen för första gången över 100 000 gästnätter.

Statistik besöksnäringen Jönköpings kommun

Hotellstatistik Jönköpings kommun

Ladda ner rapporter (pdf)

2023

Vill du veta mer?

Saknar du någon särskild statistik eller vill veta mer om statistiken?
Kontakta mig!
Malin och Caroline

Johan Lind

Chef Turism

Sidan uppdaterad 2024-05-16