Du som prenumererar på utskick från Destination Jönköping AB

Här hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter om du har anmält dig till ett utskick/nyhetsbrev från Destination Jönköping AB.

Personuppgiftsansvarig

Destination Jönköping AB är personuppgiftsansvarig för utskick av nyhetsbrev.

Du är välkommen att ringa eller mejla Destination Jönköping för frågor om vår behandling av dina personuppgifter och om du vill utöva dina rättigheter. Dina rättigheter innebär bland annat att du har rätt till information om behandlingen och rätt att få ta del av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har fler rättigheter som vi beskriver längre ned.

Destination Jönköping AB, organisationsnummer 556428-2886, telefonnummer 0771-211 300, Werket, Verkstadsgatan 3, 553 16 Jönköping, info@destinationjonkoping.se är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679), GDPR.

Vill du klaga på hur nämnden hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, https://imy.se Länk till annan webbplats..

Därför behandlar vi dina personuppgifter – ändamål och rättslig grund

Du lämnar dina personuppgifter frivilligt till oss. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan du inte prenumerera på vårt utskick.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden samtycke i enlighet med Destination Jönköpings uppdrag och affärsplan.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din prenumeration av nyhetsbrev. När dina personuppgifter behandlas för att hantera din prenumeration, görs det för att dina uppgifter behövs för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig och etablera ett kontaktnät med dig.

Vidare behandlas även uppgifter om vilka nyhetsbrev som du har läst och vilka länkar i nyhetsbrevet som du har klickat på för att vi ska kunna följa upp och förbättra vårt innehåll. När vi behandlar dina uppgifter för att förbättra vårt nyhetsbrev görs det med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det betyder att vi har gjort en bedömning att det finns ett intresse för oss av att kunna förbättra våra tjänster och att detta väger över ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade för detta ändamål.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i formuläret för att prenumerera på vårt utskick/nyhetsbrev. De uppgifter som vi behandlar är namn, titel, organisation och e-postadress.

Behandling av uppgifter som du inte själv lämnat

Vi behandlar endast uppgifter som du själv har lämnat till oss.

Mottagare av dina uppgifter

Det är endast de personer hos oss som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter som tar del av dina uppgifter. Vi delar också med oss av dina personuppgifter till aktörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Utlämnandet/behandlingen sker med stöd av ett personuppgiftsbiträdesavtal och enligt era instruktioner.

Personuppgiftsbiträde som vi anlitar är GetANewsletter Länk till annan webbplats..

Vi kommer att lämna ut handlingar enligt offentlighetsprincipen om någon person begär ut dem.

Tredje land

Dina personuppgifter behandlas inom EU och EES.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter sparas enbart så länge du är prenumerant. Du kan när som helst sluta prenumerera på nyhetsbrevet genom att klicka på en länk i utskicket eller genom att kontakta marknad@destinationjonkoping.se. Väljer du att avregistrera dig raderas alla dina uppgifter såvitt avser nyhetsbrevstjänsten.

Förekomst av automatiska beslut och profilering

Nej.

Dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter ska du kontakta Destination Jönköping AB.

Vilka är dina rättigheter?

Dina rättigheter innebär bland annat att du har rätt till information om behandlingen och rätt till tillgång (registerutdrag) samt ytterligare rättigheter som vi beskriver längre ned.

Du har alltid rätt till:

  • information om hur vi behandlar dina personuppgifter
  • tillgång till (registerutdrag) de personuppgifter som vi har sparade om dig.

Under vissa omständigheter har du rätt till:

  • rättelse av dina personuppgifter
  • radering av dina personuppgifter om det inte strider mot annan lagstiftning
  • begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • att göra invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter
  • att dra tillbaka ett samtycke.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, https://imy.se Länk till annan webbplats..

Om du vill veta mer om vad som gäller särskilt för de olika rättigheterna kan du läsa mer på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida https://imy.se Länk till annan webbplats..

Sidan uppdaterad 2024-04-25