Destination Jönköpings affärsplan

Affärsplanen beskriver vårt uppdrag och vår vision översatt i ett antal affärsmål och en plan för att uppnå målen via väl valda strategier.

Sidan uppdaterad 2024-04-20