Särskilt ägardirektiv – Destination Jönköping

För de bolag som ingår i Jönköpings Rådhus AB-koncernen gäller följande styrdokument: ”Gemensamt ägardirektiv” och för varje bolag finns också ett ”Särskilt ägardirektiv” och här följer en summering av det.

Bolaget ska verka för att den geografiska platsen Jönköpings kommun utvecklas och marknadsförs som besöksmål samt evenemangs- och mötesplats. Bolaget har i uppdrag att bedriva ett långsiktigt och strategiskt arbete både nationellt och internationellt.

Kommunens motiv för att äga Destination Jönköping

Ändamålet med Destination Jönköping AB är att, med iakttagande av kommunala principer, öka den geografiska platsen Jönköpings kommuns attraktionskraft och generera tillväxt genom att få fler tillfälliga besökare till Jönköpings kommun inom områdena turism, evenemang och möten. Bolaget ska vara ett destinationsbolag med ansvar för samordning och utveckling av kommunens besöksnäring.

Sidan uppdaterad 2024-04-25