Destinationsdagen

Fössta tossdan i mass är inte bara Smålands nationaldag utan även då vi ses för nätverkande, kunskapsutbyte och massipantåta.

Destinationsdagen 2025

Destinationsdagen 2025 blir den 6 mars och denna gång ses vi uppe på Jönköping Konsert & Kongress. Notera dagen i din kalender redan nu och håll utkik under året för mer information om vad dagen kommer erbjuda!

Tidigare års evenemang

Parollen för Destinationsdagen 2024 var "Tillsammans skapar vi platsen Jönköping" och dagen bjöd på värdefulla inspel och funderingar. Emanuel Karlsten delade insikter om sociala medier, medan Helena Nordström från Placebrander diskuterade platsvarumärke.

För att komma vidare i hur vi tillsammans kan arbeta för att skapa platsen Jönköping bjöd vi även upp ett fantastiskt gäng nyckelaktörer på scen för att diskutera tillsammans med Helena och er i publiken. Stort tack till Katrin Bååth, Per-Magnus Söder, Eskil Laago, Maja Karlsson, Salem Seifeddine, Johan Fritz, Jessica Wennering och Hanna Vinborg för era kloka inspel.

Efter ett längre uppehåll gav Destination Jönköping nytt liv i sitt arrangemang "Destinationsdagen" under 2023. En dag då vi vill skapa ett nätverkande och en plattform för de frågeställningar vi delar, alla vi som är en del av eller påverkar och påverkas av besöksnäringen och platsvarumärket.

Destinationsdagen 2023 blev en succé med många deltagare, ett stort engagemang och ett brett och uppskattat program. Tre av de fyra programpunkter som dagen bestod av kan ni se i de olika videoavsnitten nedan. Susanne Andersson, vd Visit Sweden, föreläste. Det gjorde även Jonas Siljhammar, vd Visita, samt Lovisa Sterner, beteendevetare och livsstilsexpert med fokus på generationsfrågor. Som fjärde pass var det en paneldiskussion med olika nyckelaktörer inom besöksnäring, möten och evenemang i Jönköping.

Inspelade föreläsningar

Ta del av inspiration och kunskap via inspelade föreläsningar och panelsamtal från tidigare års Destinationsdagar.

Föreläsning med Helena Nordström samt efterföljande panelsamtal

På Destinationsdagen 2024 var Helena Nordström från Placebrander en av huvudföreläsarna. Hon diskuterade platsvarumärke generellt och Jönköpings förutsättningar och utmaningar specifikt. Vi hade den fantastiska möjligheten att ha en praktikant från June Folkhögskola på plats som kunde spela in Helenas föreläsning, samt efterföljande panelsamtal.

Susanne Andersson, vd Visit Sweden, berättar om verksamheten och hur samverkan ser ut med regional och kommunal verksamhet. Inspelningen är från Destinationsdagen 2023.

Föreläsning med Jonas Siljhammar, vd Visita, från Destinationsdagen 2023.

Panelsamtal från Destinationsdagen 2023.

Frågor & svar från Destinationsdagen 2024

Under Destinationsdagen 2024 öppnade vi upp för ännu mer publikinteraktion och deltagarna hade möjlighet att skicka in sina frågor till olika personer på scen såväl som till oss på Destination Jönköping. Flera av frågorna fick svar under programmets gång men alla hanns tyvärr inte med. Dessa frågor har vi svarat på i efterhand.

Frågor om Destinationsdagen

Svar: Destinationsdagen 2024 hade nära 200 deltagare och cirka 30% av dessa var aktiva turismföretagare.

Frågor om samverkan

Svar: Viljan att rekommendera varandra bygger på att vi känner till varandra och ser värdet i att göra saker tillsammans, istället för att konkurrera. Det finns många entreprenörer, företagare och andra som är bra på att rekommendera varandra, de måste få synas och föregå med gott exempel.

Svar: Vi tolkar frågan som att det handlar om vad som är viktigt att visa utåt om platsen Jönköping. Det är olika för varje aktör som har olika målgrupper vad som är viktigt att visa upp, ställa i det bildliga skyltfönstret. Men att skapa en grund för vilka platsens USP:ar är, vilka styrkor platsen har och hur vi vill positionera platsen är viktigt. En sammanhållen kommunikation är nödvändig för att stärka ett varumärke, även en plats varumärke. Genom att lyfta upp Jönköpings platsvarumärke och prata om det, utvärdera, utveckla så vill Destination Jönköping driva den här frågan. Många kommer bli involverade framöver.

Svar: Det är en viktig och svår fråga. Men i grunden tycker vi att det handlar om att människor kan nå sin fulla potential om de mår bra och är trygga, känner att de har en meningsfull sysselsättning och en inspirerande fritid. Destination Jönköping är en av alla viktiga aktörer som har i uppdrag att jobba med detta på olika sätt.

Frågor om platsvarumärket

Svar: Det instämmer vi verkligen i! Det finns flera samarbetsytor där Destination Jönköping driver eller deltar och som fokuserar på utveckling av naturturism och friluftsutveckling. Vi jobbar tätt tillsammans med kommunens friluftsråd där tjänstepersoner från kommunens olika förvaltningar ingår. Det kan handla om utveckling av friluftsområden i stort som exempelvis A6-området och med upprustning av vandringsleder. Vi har även ett nätverk för naturturismaktörer som på ett hållbart sätt vill göra mer av våra fantastiska naturtillgångar.

Svar: UGC står för user generated content och innebär att konsumenterna själva skapar innehåll som de delar på olika plattformar. En viktig del av Destination Jönköpings arbete är att utveckla ambassadörskapet för platsen Jönköping. Däri ligger att främja stolthet och skapa förutsättningar för andra att kommunicera om platsen. Den genuina kommunikationen som uppstår av UGC är absolut i fokus. Några exempel på detta är de digitala ambassadörer som fyller flödet på jkpg på instagram, den mediebank som vi tillhandahåller för alla att använda gratis samt arbetet med local guides som kommer finnas på nya jkpg.com när den lanseras i början av 2025.

Regenerativ besöksnäring eller turism handlar om att lämna platsen man besöker i bättre skick än innan ditt besök. Du som resenär engagerar dig i platsen du besöker på ett eller annat sätt. Det handlar om att både bry sig om vår planet som helhet men också om den enskilda lokala platsen där du befinner dig under din resa. Det finns aktörer i vår kommun som börjat arbeta med regenerativ turism, men än så länge har vi på Destination Jönköping inte gjort någon fokuserad insats.

Svar: Eftersom frågan ställdes till Helena så hänvisar vi till artiklar som Helena och hennes kollegor skrivit, som besvarar frågan, på placebrander.se/blogg Länk till annan webbplats..

Svar: Det handlar om ett samarbete mellan Elmia, Destination Jönköping och Jkpg City, men även hotellen, restaurangerna och butikerna. Att skapa tillgängliga mötesplatser och erbjudanden är ofta något som efterfrågas av besökare och utställare som deltagit på mässan. Att identifiera målgruppen för att träffa rätt i aktiveringen är också viktigt, vilket förutsätter en nära kommunikation med arrangören.

Svar: Vi hänvisar svaret till jkpgcity.se Länk till annan webbplats. och medarbetarna på Jkpg city.

Svar: Det är en komplicerad fråga och svår att ge ett kort svar på. Den senaste undersökningen som Destination Jönköping gjort (det finns fler undersökningar) visar lite förenklat att invånarna generellt är något mer positiva till utbudet i stort och ger högre betyg till ex. ”natur & friluftsliv”, ”restauranger & caféer” och ”evenemang & nöje”. Associationerna som besökarna har till Jönköping handlar ofta om våra starka varumärken som ex. Gränna, Visingsö, Husqvarna, HV71, Elmia. Men även att det är en vacker stad, naturen runtomkring och vårt fina läge vid Vättern.

Destination Jönköping arbetar med den frågan genom att främja och driva utveckling av besöksnäringen, driva och delta i samverkan för utveckling av infrastruktur och andra förutsättningar samt att jobba för att staden tar ett helhetsansvar för att fortsätta vara attraktiv för dessa målgrupper. Vi är många som tillsammans jobbar med att göra Jönköping attraktiv. Samverkar sker med Elmia, Jkpg City, Stay in Jkpg, kommunen med flera.

Svar: Ett positivt NPS är ett bra NPS. Det brukar variera en hel del om man exempelvis mäter på ett enskilt evenemang (här är ofta engagemanget högt och därför blir NPS högre än om man mäter för en hel plats).

Svar: Eftersom frågan ställdes till Helena så hänvisar vi till artiklar som Helena och hennes kollegor skrivit, som besvarar frågan, på placebrander.se/blogg Länk till annan webbplats..

Frågor om hållbarhet

Svar: Att värna Vättern är en stor fråga som vi på Destination Jönköping inte ensamma har nån rådighet över men som givetvis alltid finns med oss när vi diskuterar olika utvecklingsprojekt med kommunen som handlar om just Vättern. Vi tar avstamp i kommunens hållbarhetsstrategi men ser även till faktorer som hur vi kan utveckla besöksnäringen och turismen på ett hållbart sätt där alla tre dimensioner av hållbarhet finns med hela tiden.

Svar: Vi har valt att lägga stor påverkanskraft och utbildning av våra arrangörer på både lokal, nationell och internationell nivå när det gäller alla delar av hållbarhet. Att utmana och vara delaktig i ett förändringsarbete ger långsiktiga effekter. På så sätt tror vi att en utveckling hos både besökare, deltagare och inte minst våra lokala arrangörsföreningar och besöksnäring görs.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om Destinationsdagen? Kanske har du inspel inför kommande års evenemang? Hör gärna av dig!
Malin och Caroline

Malin Asking

Projektledare möten

Sidan uppdaterad 2024-05-15