Hållbarhet vid evenemang - en viktig och aktuell fråga

Destination Jönköping bjuder, tillsammans med företaget Greentime, in lokala evenemangsarrangörer och andra intresserade till en inspirations- och motivationsdag kring hållbarhet i samband med evenemang tisdagen den 28 november på Science Park Towers. Ett 50-tal arrangörer har anmält sig till dagen som hålls ihop av Simon Strandvik från Greentime och bjuder på hela nio talare som berör vikten av hållbarhetsarbetet ur olika perspektiv.

– Intresset för hållbarhet ökar bland arrangörer och här kan destinationsbolag spela en viktig roll. Det gäller att skapa goda förutsättningar för arrangörer, ha en god dialog och våga utmana, säger Caroline Törnblad, chef möten och evenemang på Destination Jönköping.

Hållbarhet blir mer och mer aktuellt och nu kommer det även lagar och krav som gör att många behöver agera. Denna konferens vänder sig till dem som arrangerar evenemang och fokuserar på att ge motivation och inspiration i hållbarhetsarbetet.

– Den här dagen arrangerar vi tillsammans med Greentime för att ge våra lokala arrangörer möjlighet att inspireras av experter och få nätverka kring dessa frågor. Vi är väldigt glada över samarbetet med Greentime och att de vill ha den här träffen hos oss, säger Caroline Törnblad.

Simon Strandvik, vd Greentime kommer att ge en spaning in i framtiden kring hållbarhet vid evenemang och berätta om besökares, medarbetares och samarbetspartners förändrade inställning till hållbarhetsarbetet. Caroline Törnblad delar med sig av hur Destination Jönköping som en möjliggörare har stöttat arrangörer i sitt hållbarhetsarbete.