Möten och kongresser lockar nya besökare till Jönköping

Text

Familjecentralskonferensen ägde rum i Jönköping 24-25 april 2024.

Under 2024 arrangeras rekordmånga möten och kongresser i Jönköping. Familjecentralskonferensen, som arrangerades 24-25 april på Jönköping Konsert & Kongress, är en av dessa. Besöksundersökningen som gjordes vid mötet visar att den lockade nya besökare till staden och att Jönköping är en mycket uppskattad kongress- och mötesstad.

Mötesdeltagarna vid Familjedagskonferensen kom från 16 olika län i landet, från Skåne i söder till Norrbotten i norr. 30 procent besökte Jönköping för första gången i samband med mötet.

– 2024 är ett riktigt bra mötesår för Jönköping där vi välkomnar många möten. På Familjecentralkonferensen, som är årets största möte med sina 1 150 deltagare, hade cirka en tredjedel av mötesdeltagarna aldrig tidigare varit i Jönköping. Det är jätteroligt att kunskapsmöten lockar nya besökare till vår stad och får fler att komma och upptäcka Jönköping, säger Malin Asking, projektledare möten på Destination Jönköping.

En konkurrenskraftig mötes- och kongresstad

Besöksundersökningen visar att 79 procent av mötesdeltagarna på Familjecentralskonferensen tycker att Jönköping står sig mycket bra som kongresstad jämfört med andra kongresstäder de besökt.

– Referenstal från liknande möten och städer brukar ligga på runt 40 procent så denna siffra sticker verkligen ut. Det är ett gott betyg till nyrenoverade Jönköping Konsert & Kongress där mötet var förlagd samt nybyggda Science Park Towers där middagen på kvällen ägde rum. Tack vare fint samarbete med Jönköpings Länstrafik (JLT) kunde mötesdeltagarna resa hållbart med kollektivtrafiken mellan anläggningarna vilket vi också ser i besöksundersökningen att de haft en positiv upplevelse av, säger Malin Asking.

Nöjda med värdskapet

I princip alla (99 procent) av de övernattande mötesdeltagarna bodde på hotell under sin vistelse i Jönköping. Besöksundersökningen visar att 54 procent tyckte att värdskapet på hotellen var mycket bra och överträffade deras förväntningar och 44 procent svarade att värdskapet på hotellet var bra och motsvarande deras förväntningar.

– Ett gott värdskap är ofta avgörande för hur en plats upplevs och om man vill komma tillbaka och uppleva mer. Vi arbetar därför mycket tillsammans med besöksnäringen för att utbilda, inspirera och utveckla värdskapet. Att 98 procent av mötesdeltagarna svarar att det tycker värdskapet motsvarar eller överträffar deras förväntningar är väldigt fin feedback till vår besöksnäring i Jönköping, säger Johan Lind, chef turism på Destination Jönköping.

Möten och kongresser är viktiga för Jönköping

Besöksundersökningen visar också att mötesdeltagarna uppskattar Jönköping som stad. Intervjuade i undersökningen säger:

Älskar Jönköping, helt fantastisk stad. Trevlig och vacker och bara helt fantastisk.

Väldigt bra kongress/lokaler. Lätt att ta sig med buss. Jönköping en trevlig stad. Här kunde man tänka sig att bo.

Fint centrum, det var kul att se.

– Det är glädjande att mötesdeltagarna uppskattar vår stad. Den positiva upplevelsen gör att de vill komma tillbaka och besöka oss igen. Vi ser att de vid sidan av mötet bland annat besökt caféer, restauranger, shoppat och bott på hotell. Den turistekonomiska effekten för kongressen ligger på cirka 4,9 miljoner. Det visar att möten och kongresser är viktiga för vår stad och är av stor betydelse för besöksnäringen i Jönköping, säger Johan Lind.

Besöksundersökning

Besöksundersökningen för Familjecentralskonferensen 2024 genomfördes den 25 april 2024 av företaget Research One på uppdrag av Destination Jönköping.