Kongress- och konserthus renoveras

En renovering av Elmia kongress- och konserthus är i full gång. Huset som invigdes 1990 är nu i behov av att rustas upp för att fortsatt vara en attraktiv plats för konserter och olika event. Rådhus AB beslutade därför under våren 2021 att investera 24 mkr i renovering av huset – ett projekt som nu kommit mer än halvvägs.

Projektet är ett samarbete mellan Destination Jönköping AB , Elmia AB och Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB (JKPG Fast). Renoveringen innefattar såväl det synliga som det bakomliggande. Nya och nödvändiga praktiska lösningar skapas som möjliggör för strategiska, kvalitativa evenemang och möten. Fram tills nu har bland annat möbler, skyltar, väggar, belysning och golv renoverats. Även cafédelen, Café Nord, och de olika hörsalarnas portaler har fått sig en uppfräschning. Besökare kan redan uppleva skillnaden. Ytterligare renovering väntar och när allting är klart kommer alla allmänna ytor och Hammarskjöldsalen renoverats och en hel del teknik ha uppdaterats.

- Detta är vad vårt uppdrag handlar om, att utveckla och skapa hållbara, attraktiva lokaler i samverkan med våra hyresgäster, att vara och förbli en attraktiv hyresvärd. Vi skapar värde och utvecklar Jönköping, säger Magnus Olsson, VD för Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling.

Varumärkesarbete ska stärka husets möjligheter och position

Parallellt med renoveringen sker ett varumärkesarbete som Destination Jönköping och Elmia samarbetar om. En levande mötesplats skapas som är öppen för alla, där konserter, kongresser och konferenser varvas. I och med detta görs en förflyttning från fastighet till destination och huset får en egen identitet och kommer därför att genomgå ett namnbyte till Jönköping Konsert & Kongress.

- Nu när vi får möjlighet att genomföra detta för att möta framtidens behov kommer det här bli en plats med de bästa förutsättningarna för kongresser, möten, event och upplevelser. Vi sätter Jönköping på kartan. Att göra det tillsammans med Destination Jönköping och JKPG Fast utvecklar vårt viktiga samarbete, säger Agne Bengtsson, vd för Elmia AB.

Lena Stävmo, vd på Destination Jönköping instämmer och fyller i:

- Med ett starkt nytt varumärke och fräscha lokaler som lever upp till dagens krav kommer Jönköping Konsert & Kongress stärka kulturen i både Jönköping och hela regionen, vilket i sin tur kommer att bidra till att utveckla besöksnäringen ytterligare, vilket känns jätteroligt!

Målet med renoveringen är att bidra till ett attraktivt och levande Jönköping som externa besökare kan inspireras av och lokalbor vara stolta över.

Hållbarhet i fokus

Hållbarhet har en särställning i projektet och ligger till grund för många av de beslut som gjorts. Projektet har band annat samarbetat med leverantörer som erbjuder cirkulära tjänster, exempelvis Soeco och Circular Centre. Stor del av befintlig inredning har restaurerats och återanvänts, bland annat 107 styck Myran-stolar från år 1990 samt bord, soffor och sittpuffar.