Handbolls-VM hållbarhetscertifierat

Handbolls-VM 2023 för herrar har, som första internationella mästerskap i Sverige och första internationella handbollsmästerskap i världen, uppnått certifieringen ”Hållbart evenemang”. VM-organisationen inklusive alla fem värdstäderna i mästerskapet, där Jönköping ingår, har klarat samtliga kriterier.

– Det är stort att vara en del av arbetet med den första hållbarhetscertifieringen av ett internationellt mästerskap i Sverige. Det går helt i linje med vårt hållbarhetsfokus och vi hoppas att det ska inspirera kommande evenemang i vår kommun, säger Caroline Törnblad, chef möten & evenemang på Destination Jönköping och ordförande för den lokala organisationen för Handbolls-VM i Jönköping.

– Arbetet med certifieringen är ett exempel på hur vi i praktiken arbetar för att uppfylla målen i kommunens hållbarhetsprogram. Certifieringen gör oss inte bara till en attraktiv värdstad för framtida evenemang, det visar också att vi tar ansvar för kommande generationer, säger Martin Funck, Enhetschef Föreningsservice på Jönköpings kommun och Hållbarhetsansvarig för den lokala organisationen för Handbolls-VM i Jönköping.