Hand the ball – får barn och unga i rörelse

När inte barnen kan ta sig till idrotten måste idrotten komma till barnen, enkelt uttryckt.

– Hallby Handboll är en stabil förening, arbetet med att få barn och unga i rörelse är viktigt och det var självklart att vi skulle vara en del i detta projekt. De flesta stora föreningar vill idag mer, de vill göra något bra för samhället. Här blir det äkta och vi märker att det ger positiv effekt och det finns en långsiktighet både i organisationen och resonemanget, säger Martin Funck enhetschef, Idrottsservice Jönköpings kommun.

Projektplanen som togs fram visade sig gå helt i linje med kommunens mål – att få de som idag inte är idrottsaktiva att komma i rörelse och att få fler barn och unga i våra prioriterade områden att bli föreningsaktiva.

– De flesta som spelar handboll i Jönköpings kommun bor i kommunens västra delar. Genom projektet med Hand the Ball som rastverksamhet i kommundelarna Österängen, Öxnehaga och Råslätt får de som bor där en ingång till handbollen. Alla vet redan vad fotboll är, men inte handboll, säger Karl Gustafsson, klubbchef Hallby handboll.

En viktig del i projektet är spelaren Hampus Dahlgren som en gång i veckan besöker skolorna och gör Hand the ball-övningar på rasterna. Han har byggt upp ett förtroende på skolorna där föräldrar, lärare och elever har bjudits in till Hallbys hemmamatcher för att skapa ett intresse för sporten.

– Hampus möter barnen med fokus och närvaro, samtidigt som han är en skön kille. Hampus spelar i vårt herrlag och är där en framstående spelare och duktig målskytt, säger Karl Gustafsson.

Projektet är slut 2024. Då är planen att Hallby ska vara motorn i att starta områdeslag i olika stadsdelar. Målet med projektet är att öka de handbollsaktiva i Jönköpings kommun, introducera fler barn och unga i föreningslivet och få dem att aktivera sig.

Hand the ball-projektet går också i linje med hållbarhetsarbetet som bedrivs i samband med att VM i handboll spelas i Jönköping i januari.

– Utifrån ett destinationsperspektiv vill vi alltid att de evenemang vi är involverade i ska ge långsiktiga effekter tillbaka till både platsen, invånarna och engagerade föreningar. I samband med Handbolls-VM i januari 2023 går Hand the ball-projektet helt hand i hand med både våra ansatser men också mästerskapet i sig där hållbarhetsarbetet är av stor vikt. Vi hoppas att projektet ska leda till ökat antal spelare men framförallt bredda och sprida kännedom om sporten, säger Caroline Törnblad, chef Möten och Evenemang Destination Jönköping.