Strategi för hållbar turism och växande besöksnäringen

Förmiddagen den 18 oktober 2021 presenterade näringsministern och Regeringskansliet regeringens nya besöksnäringsstrategi. Strategin sträcker sig över de kommande 10 åren och baseras på de globala målen och klimatpolitiska målen samt alla dimensionerna av hållbarhet som knyter an till Agenda 2030.