Växla upp hållbarhetsarbetet med ny utbildningsserie

”Hållbara tillsammans” är en utbildningsserie för aktörer inom besöksnäringen och evenemangsarrangörer som vill stärka sitt hållbarhetsarbete.

Stödet är en del av Destination Jönköping kunskapsbank och arbetet grundar sig i visionen att platsen Jönköpings ska bevaras för framtiden och kommande generationer.

Genom videoföreläsningar med inspiration och kunskap lyfts bland annat lokala exempel och checklistor som ger aktörerna mer kunskap och handfasta tips för hur de tar sin verksamhet till nästa nivå.

– Med stödet vill vi göra det enkelt att jobba vidare med hållbarhet inom respektive verksamhet eller evenemang. ”Hållbara tillsammans” ger något för alla – även för de aktörer som redan har kommit långt på sin hållbarhetsresa, säger Daniel Tidstrand, projektledare evenemang Destination Jönköping.

Aktörerna och arrangörerna ges också en möjlighet att få kostnadsfri coachning anpassad till verksamheternas förutsättningar. Där stöttar experter från Hållbarhetsteamet.

– Med Hållbarhetsteamets experter som hjälp blir det dessutom lätt att gå från ord till handling, säger Erik Johnson, turismutvecklare Destination Jönköping.