Nya EU-lagar påverkar din digitala marknadsföring

De nya lagarna heter Digital Services Act (DSA) och Digital Markets Act (DMA) och målet med dem är att skapa en rättvis, säker och mer transparent digital marknadsföring. Kort och förenklat kan man säga att DSA hjälper till att göra internet säkrare och tydligare för alla. DMA vill att stora teknikföretag agerar schysst på nätet. Helt enkelt - bättre och säkrare för enskilda människor och rättvisare marknadsvillkor för alla företag.

DSA handlar om att göra internet säkrare och mer transparent genom regler för företag som erbjuder digitala tjänster, som till exempel sociala medier och onlineförsäljning. Syftet är framförallt att bekämpa skadligt innehåll och se till att användare har tydligare och bättre villkor när de använder digitala tjänster. Hur och mot vem man får rikta reklam regleras också i den här lagen.

DMA handlar om att främja konkurrens och rättvisa på digitala marknader, samtidigt som konsumenters kontroll över personlig data stärks. Lagen ställer krav på stora företag så som Meta, Google, Amazon, Microsoft och Apple och hur deras digitala tjänster som webbläsare, sökmotorer, marknadsplatser och onlinebutiker för appar ska hanteras.

DSA började gälla fullt ut 17 februari 2024.
DMA börjar gälla fullt ut 6 mars 2024.

Vilka förändringar innebär lagarna?
Förordningarna riktar sig huvudsakligen mot teknikjättarna, men om du som “vanligt” företag använder deras plattformar för marknadsföring kommer du att märka av lagarnas inverkan. DSA och DMA kommer att ha en direkt inverkan på hur företag inom besöksnäringen marknadsför sig digitalt och interagerar med potentiella kunder. Det här är några exempel på förändringar:

Det blir enklare för användare att neka till samtycke av datadelning mellan tjänster som YouTube, Google Maps, Chrome, Google Sök och andra Google-tjänster, vilket kan påverka digital marknadsföring genom potentiellt högre kostnader och minskad trafik från Googles tjänster.
Techbolagen får inte längre använda känslig data så som mental hälsa, livsfaser eller data från barn i marknadsföringssyfte. De får heller inte spåra användare utanför deras kärntjänst i syfte att rikta personlig annonsering om användarna inte givit samtycke till det. Det är fortfarande tillåtet att använda sig av riktad annonsering, men endast om det grundas på datatyper som inte är känsliga och användaren godkänt det. Förändringen kan därför påverka hur de de företag som använt tidigare villkor för annonsering når ut till sina målgrupper.
Det förväntas även påverka e-handeln och resesektorn genom nya sektioner på prisjämförelsesajter och filtreringsmöjligheter, samt öka direkttrafiken till hotells webbsidor för bokningar.
Google och andra plattformar får inte längre favorisera, vilket kan leda till att fler konsumenter upptäcker alternativa boendealternativ genom rättvisare sökresultat och prisjämförelser.
Om ett företag använder en plattform för att sälja sina produkter får inte techbolaget kartlägga vilka produkter som säljs mest och därefter erbjuda samma produkter till ett marginellt lägre pris för att öka sin försäljning av samma produkt.
Företag har rätt att välja olika plattformar för att erbjuda sina tjänster och produkter. Med detta avses till exempel att leverantörer inte får hindra företag från att även förmedla sina tjänster på andra plattformar.
Stora bokningsplattformar inte får missbruka sin ställning genom att gynna vissa hotell framför andra. Det kan öppna upp möjligheter för ditt hotell att konkurrera på lika villkor och öka synligheten för din verksamhet online.

Hur kan jag förbereda min verksamhet?
Här är några tips på hur du kan anpassa din digitala marknadsföring:

Bevaka er webb- och annonseringstrafik, bokningar och kostnader under de närmsta månaderna för att analysera vilka nya möjligheter som de nya lagkraven öppnar upp. Lagkraven kan påverka möjligheten att marknadsföra dig på samma sätt som idag.
Se över hur dina marknadsföringskanaler påverkas av eventuell minskad synlighet och anpassa era digitala marknadsföringsstrategier för att effektivt nå ut till både nya och befintliga kunder.
Säkerställ att er information är aktuell på Google Business Profil. Verifiera din verksamhet på Google Maps eller Search https://support.google.com/business/answer/7107242 Länk till annan webbplats.

Läs mer om DSA och DMA på Visit Swedens webbplats Länk till annan webbplats.