Jönköping slår rekord i antal möten

2024 blir ett starkt mötesår i Jönköping. Destination Jönköping, som arbetar med nationella och internationella icke kommersiella möten, har hittills värvat möten och kongresser med 19 800 deltagare från hela världen till Jönköping.

− Sådana deltagarsiffror har vi inte sett i inledningen av ett år på länge och av erfarenhet vet vi att det tillkommer ännu fler möten och således deltagarsiffror under året. Vi gläds såklart extra mycket med tanke på de tuffa åren under pandemin för just mötesindustrin. Jönköping har en stark position i Sverige som mötesstad och vi upplever ett stort intresse att förlägga större möten och kongresser här kommande år. Det visar att arrangörerna har stort förtroende för oss, vår kapacitet och inte minst den enorma kunskap som våra organisationer och verksamheter besitter, säger Caroline Törnblad, chef för möten och evenemang på Destination Jönköping.

Science Park Towers
Jönköping Konsert och Kongress

Nyöppnade Science Park Towers (övre bilden) och nyinvigda Jönköping Konsert & Kongress (nedre bilden) bidrar till det ökade intresset att förlägga möten i Jönköping.

Stor variation av möten 2024

Mötena som kommer till Jönköping under 2024 är bland annat Familjecentralkonferensen, Vänsterpartiets kongress, Naturskyddsföreningens Rikskonferens, Jehovas vittnen, Psfios Kompetensdagar, Samtidskonstdagarna och Placebranders Day.

− Det är en stor bredd av möten och det som är extra glädjande är att allt fler arrangörer lyfter betydelsen av vilka positiva långsiktiga effekter ett möte i hemkommunen innebär, säger Malin Asking, projektledare på möten och evenemang på Destination Jönköping.

Malin Asking och Caroline Törnblad på Destination Jönköping

Malin Asking och Caroline Törnblad på Destination Jönköping.

Möten ger positiva effekter

Effekterna av att stå värd för ett möte har blivit allt viktigare och fler; samverkan, nätverkande, kompetensförsörjning och stärkt varumärke. Möten är inte bara positivt för de som arrangerar eller deltar på mötet, det har också en positiv effekt för staden. Besöksnäringen får fler hotellnätter och högre turistekonomisk effekt och mötesdeltagarna bidrar till ökad kompetens och kunskap till staden.

Vill ha fler mötesambassadörer

I november förra året hyllade och diplomerade Destination Jönköping alla organisationer, verksamheter och föreningar som arrangerat ett möte under 2023 på en ambassadörslunch på Länsresidenset. Arbetet för att hitta nya lokala mötesambassadörer som ska ta på sig värdskapet för ett möte pågår för fullt.

− Under 2024 ligger vårt fokus på att utveckla ett värdskapskoncept och att hjälpa våra kunder att skapa ännu mer hållbara möten och tillsammans med arrangörerna fokusera alltmer på de långsiktiga effekterna av vad möten faktiskt kan genera. Vårt arbete är dessutom väldigt långsiktigt så vi arbetar nu med att värva möten till åren 2025–2027 och vi har redan flera stora kongresser bekräftade. Det finns en stark efterfrågan för staden och vi ser, tillsammans med besöksnäringen, verkligen fram emot att välkomna alla dessa kunskapsmöten till Jönköping, säger Malin Asking.