Positiva effekter av Handbolls-VM

Jönköping var värdstad för gruppspelet mellan Kroatien, Egypten, USA och Marocko i Handbolls-VM som arrangerades 13-17 januari 2023. Utvärderingen av evenemanget visar en mycket positiv effekt för besöksnäringen och nöjda besökare.

­ – Vi kan i utvärderingen av Handbolls-VM i Jönköping se att besökarna är väldigt nöjda. Den här typen av evenemang har stor betydelse för besöksnäring i Jönköping och ger goda skatteintäkter till vår kommun. Tittar vi på den ekonomiska besöksnäringseffekten låg turismomsättning kopplat till evenemanget på cirka 22 mkr och den sammanlagda skatteeffekten på cirka 12 mkr, säger Caroline Törnblad, chef för möten och evenemang på Destination Jönköping.

Lockade besökare från utlandet

Det gjordes sammantaget cirka 10 000 publikbesök i Jönköping i samband med Handbolls-VM. 34% av publiken kom lokalt från Jönköpings kommun, medan 13% kom från annan kommun i Jönköpings län, 34% från Sverige i övrigt och 19% från utlandet av vilka Kroatien utgjorde den största delen.

Besöksnäringseffekter för Jönköping

44% av turisterna var dagpendlare, resterande övernattade i samband med besöket. De utländska övernattarna tillbringade nästan dubbelt så lång tid i Jönköping som de svenska övernattarna.

Dagpendlarna spenderade i snitt cirka 650 kr per dagsbesök medan övernattarna spenderade 1 552 kr per dag (inkluderat logi).

Turisterna spenderade sammantaget cirka 22,89 mkr under vistelsen (generell turistomsättning). Cirka 10,96 mkr kom från svenska turister medan 11,93 mkr kom från utländska turister.

Positiv bild av Jönköping

Handbolls-VM som arrangemang fick sammantaget bra betyg; bäst betyg gav man för ”arenan i Jönköping” som fick 4,3 i medelvärde följt av ”VM som helhet” och ”matcherna som spelades i Jönköping” som båda fick 4,1. Vidare fick organisationen i samband med Handbolls VM 3,9 i betyg.

Turisterna under evenemanget hade en positiv bild av Jönköping; bäst betyg fick man för ”en stad där man kan känna sig trygg” (4,2), tätt följt av ”välkomnande” (4,1) och ”en stad med ren och vacker stadsmiljö” (4,1). Därefter följde ”en dynamisk stad med liv och rörelse” och ”en ledande evenemangsstad” som båda fick 3,6 i betyg. Intervjuade i besöksundersökningen säger:

”We thoroughly enjoyed our stayin Jönköping, and the event was very well organized. The city was clean, easy to navigate, and provided adequate opportunities for dining, sightseeing, and entertainment.”

”En stor stad där det finns mycket att hitta på för båda unga och gamla, exempelvis lekland, besök på arenan, uteliv, restauranger och cafeer.”

”Natur, handel, en vacker stadsmiljö, många fina restauranger.”

”Jag älskar Jönköping”

”Jönköping is very beautiful city, not too big but not too small either. It has a lots of things that you can see or visit. I would like to live in Jönköping.”

– Det är glädjande att våra besökare upplever Jönköping som attraktivt och att det finns ett varierat utbud av aktiviteter och upplevelser. Att de stannar under en längre tid ger positiva effekter för besöksnäringen då de vid sidan av evenemanget väljer att till exempel bo på hotell, shoppa, besöka caféer, restauranger och muséer samt upplever vår vackra natur, säger Caroline Törnblad.

Stora evenemang är viktigt för Jönköpingsborna

De lokala invånarna i Jönköping, inklusive Habo kommun, anser att det är viktigt att stora publika evenemang arrangeras i Jönköping. 97% svarade med antingen betyget 5 eller 4 medan resterande 3% svarade med betyget 3. Sammantaget låg medelvärdet på 4,6.

De lokalt boende tyckte att evenemanget Handbolls-VM har bidragit med flera värden för invånarna; den del som fick högst betyg var ”utökat din känsla av stolthet över Jönköping” som fick 4,2 i betyg, tätt följt av ”bidrar till att berika vardagen och levnadsvillkoren för dig som Jönköpingsbo” som fick 4,1.

– Destination Jönköping har lagt mycket tid och engagemang för att möjliggöra och genomföra detta evenemang. Det känns därför roligt att Jönköpingsborna ser vikten av den här typen av evenemang och vad det bidrar med till staden, både ekonomiskt men också mjuka värden som utökad stolthet för sin stad och sammanhållning mellan invånarna. Vi tar med oss många lärdomar av att ha arrangerat Handbolls-VM och ser fram emot att få hit fler stora evenemang, säger Caroline Törnblad.

Förutom tid och engagemang landar den ekonomiska insatsen för Handbolls-VM i Jönköping på cirka 480 000 kr.

Besöksundersökningen för Handbolls-VM 2023 genomfördes under evenemanget 13-17 januari 2023 av företaget Upplevelseinstitutet.

Foto: Karin Celander