Hållbar platsutveckling i biosfärområdet Vätterbranterna

För drygt ett år sedan utlyste Tillväxtverket medel till världsarv och biosfärområden (utpekade områden av FN-organet UNESCO) för att på ett hållbart sätt platsutveckla sina områden inom besöksnäring. Ett av de områden som medverkat i projektet är just Jönköpings biosfärområde Östra Vätterbranterna som sträcker sig från Visingsö i norr till Huskvarna i söder. Via en handbok framtagen av UNESCO och testkörd i Sverige har medverkande biosfärområden och världsarv jobbat i projektet.

För Jönköpings del har biosfärföreningen Vätterbranterna tillsammans med Destination Jönköping och Smålands Turism jobbat med att bland annat erbjuda workshops till olika aktörer i området för en nulägesanalys.

Man har även åkt ut och träffat ett 40 tal besöksnäringsföretag och andra aktörer för att lyssna in olika behov och lösningar kring hållbar platsutveckling för området. Effekten av projektet redan på kort sikt är att kunskapen kring besöksnäring, hållbarhet och Vätterbranternas unika naturvärden har ökat samt att samverkan mellan aktörer har stärkts.

Sammantaget har en god grund lagts för fortsatt samverkan organisationerna som tillsammans med områdets aktörer planerar för fler framtida aktiviteter och satsningar efter projektets slut.