Kompetensförsörjning i fokus när Jonas Siljhammar föreläser

Jonas Siljhammar, vd för Visita, föreläser på Destinationsdagen 2023. Jonas kommer att prata om utmaningen kring besöksnäringens kompetensförsörjning. Detta är något som idag påverkar många arbetsgivare men kanske främst besöksnäringen, då det är en näring som ofta har en stor men naturlig personalomsättning och dessutom stora personalbehov från låg- till högsäsong. Vidare drabbades besöksnäringen hårt av pandemin, vilket gör att utmaningen nu är ännu större än tidigare.

Visita arbetar mycket med att underlätta besöksnäringens kompetensförsörjning och har specialistkompetens på området. Man arbetar bland annat med utbildning, kvalitetssäkring, validering och rådgivning till företag. Dessutom anordnar man tävlingar och har ett omfattande kommunikations- och påverkansarbete. Inom ramen för Besöksnäringens Forsknings- och utvecklingsfond bedriver Visita dessutom forskning på en rad olika områden, bland annat kompetensförsörjning.

Jonas har varit vd för Visita sedan 2018 och har dessförinnan suttit i styrelsen i nära nio år. Han sitter även i styrelsen för flera andra viktiga organisationer inom besöksnäringen så som Svensk Turism och Visit Sweden. Utöver dessa meriter bör nämnas att Jonas är Jönköpingsbo och har sina rötter djupt rotade i Huskvarna och Jönköping. En merit som står högt i kurs under Destinationsdagen i Jönköping, såklart.

Lovisa Sterners föreläsning om hur man attraherar och behåller morgondagens medarbetare och konsument följer Jonas föreläsning och de båda kommer att mötas i en paneldebatt, tillsammans med representanter från Stay (in) Jkpg och Taste Jkpg.