Susanne Andersson pratar trender på Destinationsdagen

Vd för Visit Sweden, Susanne Andersson, kommer till destinationsdagen och föreläser om senaste läget för svensk och internationell turism och vilka trender man ser, såväl för 2023 som för längre framöver.

Visit Sweden är svenska statens nationella marknadsföringsbolag för turistlandet Sverige, med officiellt uppdrag att marknadsföra resmålet Sverige genom effektiva kommunikationskanaler och bidra till att öka Sveriges attraktionskraft som besöksmål. Med andra ord: genom marknadsföring skapa förutsättningar för växande turism och hållbar besöksnäring, genom att leda mot ett mer medvetet resande som bidar till den statliga visionen att "Sverige år 2030 är världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation".

Susanne har varit vd för Visit Sweden i cirka två år och har flera kopplingar till branschen som entreprenör, hotellägare och tidigare ledamot i Visita. På Destinationsdagen kommer Susanne, utöver sin föreläsning om trender, nuläge och framtidsspaningar, diskutera vidare dessa ämnen i en paneldebatt tillsammans med Lena Stävmo, vd för Destination Jönköping och Helene Berg, vd för Smålands Turism.