Affärsområdets övergripande uppdrag är värdskap och destinationsutveckling. Värdskap handlar om att få människor att känna sig välkomna. Vårt uppdrag är därför att i egen regi och tillsammans med andra informera men framförallt att, på ett välkomnande sätt, inspirera och underlätta för gästerna/besökarna. Både innan, under och efter sitt besök här.

Destinationsutveckling inom besöksnäringen innebär att vi medverkar till att hela destinationen utvecklas som besöksmål. Här ingår att i nära samarbete med besöksnäringsföretagen erbjuda kunskap och kompetens som bidrar till den utvecklingen. Till besöksnäringen räknar vi även exempelvis organisationer, föreningar och privatpersoner som bidrar till direkta och indirekta reseanledningar.

Till vår hjälp har vi en rad verktyg: Mobila Turistinspiratörer, InfoPoints, våra traditionella kontaktvägar som telefon och mail samt de digitala kanalerna (jkpg.com och sociala medier), broschyrer och kartor. Vi erbjuder besöksnäringen lokalkunskap i form av inspirationsresor och studiebesök, trender och statistik, nyhetsbrev, workshops, nätverk och marknadsföring.

Affärsområde Turism består av fyra medarbetare: tre turistinformatörer och en affärsområdeschef. Sommartid tillkommer sommarpersonal för att svara upp mot det ökade antalet besökare.


Kontakta oss

Sofia Allard Turistinformatör
sofia.allard@destinationjonkoping.se
072-546 79 84
Caroline Sjöberg Turistinformatör
caroline.sjoberg@destinationjonkoping.se
072-546 79 75