Evenemang i siffror 2023

Sveriges kultur, idrott och besöksnäring har gått samman med syfte att ta fram nationell statistik över Sveriges evenemangsnäring. Det är Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp, Visita och BFUF står bakom initiativet, Tillväxtverket är medfinansiär.

Syftet med projektet är att utveckla metoder och generera en tillförlitlig, robust och samlad statistik över näringen.

Rapportens avsändare

BFUF - Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond