Visit Swedens Trendrapport 2022

Vi lever idag i en osäker och snabbföränderlig värld. Som företagare gäller det att förstå vad som händer och snabbt kunna reagera för att inte tappa fotfästet och detsamma gäller för konsumenter. I trenderna som presenteras här och i bifogad rapport söker vi råda bot på den här osäkerheten med insikter och goda exempel.