Trender 2023 - enligt unga!

Detta är Ungdomsbarometerns trendrapport för 2023. Rapporten bygger på en analys av 15 000 unga i åldern 15-24 år som fått besvara frågan vad de tror blir nästa års trender. De öppna svaren från ungdomarna som motsvarar 463 sidor text analyserats och sammanställts i sex övergripande teman och en rad nichetrender som till exempel ”Granola Girls”, BeReal, studiemotivation och BookTok, nya kroppsideal och ”gorpcore”.