Logo Logo

Jönköping – ett världsexempel på möteseffekter

”Möten leder till möjligheter man inte visste fanns”

Under åren 2017-2018 genomförde Destination Jönköping tillsammans med studenter från Jönköping University en studie kring mötens mervärden utifrån konferensen EuroHeartCare. Studien har uppmärksammats internationellt och lyfter faktorer som tidigare inte granskats.

Under den internationella konferensen EuroHeartCare 2017 genomfördes en studie kring mötens kvalitativa värden för en värdstad och samhälle. Historiskt sett har man oftast undersökt de ekonomiska effekterna som ett möte genererar, men nu har studier om mer kvalitativa och långsiktiga värden blivit allt mer efterfrågat. Uppdragsgivare för studien är paraplyorganisationen och kunskapsbasen för mötesbranschen i världen, Joint Meetings Industry Council (JMIC).

– Jönköping är en av sju städer i världen som har kvalificerats till att vara en del i projektet, berättar André Petzold, projektledare på Jönköping Convention Bureau, Destination Jönköping.

Studien lyfts av JMIC som en viktig byggsten i arbetet med att redogöra för de underliggande värden som genereras till en värdstad efter ett möte.

– Det kanske viktigaste med konferenser är den unika möjligheten att träffa andra med liknande intresse och skapa nätverk såväl nationella som internationella, som kan leda till möjligheter man inte visste fanns, säger Jan Mårtensson, lokal värd för EuroHeartCare 2017.

Läs mer om studien här: http://destinationjonkoping.se/convention-bureau/motesvarden/